بارگذاري...
منابع انسانی ۱۳۹۶-۹-۱۲ ۱۱:۲۸:۱۰ +۰۰:۰۰

با تیم بناسازان بیشتر آشنا شوید

تیم دپارتمان فلز شرکت متشکل از متخصصینی است که سال هاست با تجربیات و دانش خود بناسازان را در راه خود همراهی کرده اند.

سعید مولایی
سعید مولاییمدیرعامل
کارشناسی عمران
نوید هدایت
نوید هدایتمدیر بازرگانی
کارشناسی عمران
کارشناسی ارشد بازرگانی
یدالله گیوه
یدالله گیوهمدیر کارخانه
کارشناسی عمران
سجاد آذریان
سجاد آذریانمدیر پروژه
کارشناسی عمران
پوریا میرکریمی
پوریا میرکریمیمدیر پروژه
کارشناسی ارشد عمران – سازه
لقمان حکیم ایری
لقمان حکیم ایریمدیر کنترل کیفیت (مدیر QC)
کارشناسی مکانیک (ساخت و تولید)
عارف خدیور
عارف خدیورکنترل کیفیت (QC)
کارشناسی مکانیک (ساخت و تولید)
رسول شعبانی
رسول شعبانیکنترل کیفیت (QC)
کارشناسی مهندسی جوش
علی اصغر مدد
علی اصغر مددمسئول دفتر فنی
کارشناسی عمران