بارگذاري...
پروژه های در حال اجرا ۱۳۹۶-۱۰-۲۵ ۱۰:۰۸:۳۷ +۰۰:۰۰
پروژه مسکونی ۱۲ طبقه ای جمال آباد
آدرس: جمال آباد خیابان مختارعسگری
کارفرما: مهندس ابتکار
مدت اجرا اسکلت: ۸ماه
پروژه زعفرانیه
آدرس: زعفرانیه، خیابان الف
کارفرما: مهندس ابراهیمیان
مرحله اجرا: اجرای سقف دوم