بارگذاري...
منابع انسانی ۱۳۹۶-۹-۱۲ ۱۱:۲۷:۲۸ +۰۰:۰۰

با تیم بناسازان بیشتر آشنا شوید

تیم دپارتمان فلز شرکت متشکل از متخصصینی است که سال هاست با تجربیات و دانش خود بناسازان را در راه خود همراهی کرده اند.

سعید مولایی
سعید مولاییمدیرعامل
کارشناسی عمران
علیرضا گیوه
علیرضا گیوهمدیر اجرائی
کارشناسی عمران
نوید هدایت
نوید هدایتمدیر بازرگانی
کارشناسی عمران
کارشناسی ارشد بازرگانی
محمدرضا حصاری
محمدرضا حصاریمدیر پروژه
کارشناسی ارشد عمران (سازه)
صالح معینی پور
صالح معینی پورمدیر پروژه
کارشناسی ارشد عمران (مدیریت ساختمان)